inwentaryzacja zieleni, inwentaryzacja dendrologiczna, inwentaryzacja drzew i krzewów, inwentaryzacja drzewostanu, pozwolenie na wycinkę

INWENTARYZACJA ZIELENI

(inwentaryzacja drzew, inwentaryzacja dendrologiczna)

Inwentaryzacja zieleni to rozpoznanie gatunków drzew i krzewów, ich zmierzenie oraz zaznaczenie ich rozmieszczenia na kopii aktualnej mapy zasadniczej.

Odpowiednio wykonana inwentaryzacja zieleni powinna zawierać zestawienie roślin w formie tabelarycznej, opisowej oraz graficznej.

DODATKOWE INFORMACJE

  • Opracowanie inwentaryzacji zieleni jest niezbędnym elementem dokumentacji każdej inwestycji budowlanej.
  • Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej pozwala określić ilość i rodzaj drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. W oparciu o prawidłowo wykonaną inwentaryzację zieleni powstają dalsze etapy projektów.
  • Inwentaryzacja zieleni jest podstawowym elementem w procesie uzyskania pozwolenia
    na usunięcie drzew i krzewów.